Karl Templer Studio

SEPTEMBER 2015 IV STEVEN MEISEL