Karl Templer Studio

ARENA SS02 #17- WHITE ON WHITE + TESTINO